Ticket Support Systeem

Cookie Policy
Tot stand gekomen op 29 februari 2016.

Cookie Policy MPD-Support.com, gevestigd te Koudekerk aan den Rijn, ingeschreven bij de KvK onder nummer 65494849.

De websites van mpd-support.com maakt geen gebruik van cookies.

Bijwerken Cookie policy

Deze Cookie policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u aan de datum onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in de Cookie policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Cookie policy.

Laatste wijziging: 29 februari 2016.